Het is misschien in zekere zin een beetje een treurige vaststelling die we moeten doen, maar toch blijkt uit de praktijk dat heel wat bedrijven tegenwoordig minstens enkele keren in hun bestaan een beroep zullen moeten doen op de diensten van een incassobureau. Dit geldt uiteraard ook voor bedrijven die zijn gevestigd in en rond Rotterdam. Ben jij ook van plan om voor het eerst een beroep te doen op de diensten van een incassobureau Rotterdam? Is het voor jou nog niet helemaal duidelijk waar je op dit vlak nu precies rekening mee moet houden? Dan zal je kunnen vaststellen dat de informatie die je aantreft op deze pagina je een behoorlijk eind verder zal kunnen helpen. 

Welke stappen onderneemt een incassobureau Rotterdam?

Hoe het stappenplan er precies uitziet dat door een incassobureau Rotterdam wordt gehanteerd is in de praktijk volledig afhankelijk van het kantoor in kwestie. In eerste instantie spreekt het voor zich dat er een gewoon herinneringsschrijven wordt verzonden. Dit kan zowel via e-mail als per gewone briefomslag. Daarnaast is het echter ook mogelijk dat ervoor wordt gekozen om meteen even telefonisch contact op te nemen met de schuldenaar. Een telefoongesprek wordt vaak als zeer persoonlijk bestempeld met als gevolg dat het op mensen vaak een diepe indruk maakt. In bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk dat een medewerker van het incassokantoor in Rotterdam even ter plaatse gaat bij de schuldenaar in kwestie om even te gaan praten. 

Hoe groot is de kans dat een incassobureau Rotterdam slaagt in haar opzet?

Het spreekt voor zich dat een beroep doen op de diensten van een incassobureau Rotterdam geen honderd procent garantie op succes verzekert. Dat is ook helemaal niet mogelijk. Eender hoe we het namelijk ook draaien of keren, de schuldenaar zelf zal ook zijn medewerking moeten verlenen. Dit gezegd hebbende blijkt uit de praktijk wel dat vreemde ogen al vrij snel kunnen dwingen. Zolang je er als bedrijf niet voor kiest om de invordering van de openstaande facturen uit handen te geven zal de schuldenaar het allemaal een beetje lacherig opnemen. Van zodra er een gespecialiseerde partij om de hoek komt kijken wordt het doorgaans al snel een ander verhaal. Slaagt het incassobureau zelf uiteindelijk nog niet in haar opdracht? Dan kan er ook altijd nog een jurist bij worden betrokken.

Wat met de kosten van een incassobureau Rotterdam?

Tot slot spreekt het voor zich dat je ook graag een zicht zal willen hebben op de kosten die gepaard gaan met het inschakelen van een incassobureau Rotterdam. Hoeveel deze kosten precies bedragen is sterk afhankelijk van het kantoor waar je een beroep op doet. Let bovendien goed op. Voor menig aantal incassobureaus geldt dat ze werken op basis van een zogenaamde no-cure no-pay. Slaagt men er dus met andere woorden niet in om tot invordering van het openstaande bedrag over te gaan? Dan hoef je daarvoor ook helemaal geen kosten te betalen. Let wel, het is voor incassokantoren niet verplicht om op deze manier te werken. Er zijn dan ook wel degelijk ook incassobureaus die wel degelijk bepaalde kosten zullen aanrekenen. Dit ook wanneer ze geen succes hebben geoogst.